Điều khoản và điều kiện

1. HỢP ĐỒNG GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

1.1 Sau khi hoàn tất giỏ hàng trực tuyến, hãy xác nhận nhu cầu của bạn bằng cách nhấn chọn đồng ý với các điều kiện giao dịch chung nêu tại Điều 4 dưới đây rồi bấm nút “Đặt hàng”. Trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ trả lời bạn qua thư điện tử (email) về báo giá của chúng tôi.

1.2 Báo giá sau cùng của chúng tôi được xem là đề nghị bán hàng (sau đây gọi mặt hàng bán là “Sản Phẩm”) cho bạn theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn chấp nhận báo giá của chúng tôi, vui lòng ký và gửi bản chụp lại cho chúng tôi bằng email (hoặc gửi lại trực tiếp cho chúng tôi 1 bản ký) và thực hiện thanh toán trong thời hạn nêu tại bảng báo giá. Việc chấp nhận như vậy sẽ tạo thành một hợp đồng mang tính ràng buộc giữa bạn và chúng tôi.

1.3 Sau khi chấp nhận báo giá và trước khi chúng tôi phát hành hóa đơn theo đơn hàng, bạn có thể thay đổi đơn hàng bằng cách gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số (08) 3961.0640 hoặc gửi email cho chúng tôi đến greco@congnghiepvietxanh.com.vn. Nhóm Dịch vụ Khách hàng sẽ kiểm tra kho hàng (đối với trường hợp thêm Sản Phẩm) và gửi cho bạn báo giá sửa đổi qua email để bạn chấp nhận theo cách quy định tại khoản 1.2 ở trên. Nếu việc thay đổi đặt hàng bao gồm việc hủy Sản Phẩm đã đặt mà chúng tôi đã xúc tiến giao Sản Phẩm đó, bạn phải từ chối nhận hoặc trả lại Sản Phẩm đó cho chúng tôi theo điểm (a) khoản 4.2 Điều 4 của hợp đồng này. Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền nhận dư (nếu có, do chấp nhận thay đổi đơn hàng) theo điểm (c) khoản 4.2 Điều 4 của hợp đồng này.

1.4 Nếu bạn không phản hồi báo giá của chúng tôi hay thực hiện thanh toán theo yêu cầu tại báo giá trong vòng 07 ngày làm việc, báo giá của chúng tôi sẽ chấm dứt hiệu lực. Trong trường hợp này, bạn luôn có thể gửi email cho chúng tôi yêu cầu gia hạn báo giá.

2. SẢN PHẨM

2.1 Ngoài những nội dung khác, trang mạng (website) của chúng tôi có hiển thị Sản Phẩm của chúng tôi với đặc tính của Sản Phẩm.

2.2. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng thể hiện đặc tính của Sản Phẩm chính xác nhất, chúng tôi sẽ xác nhận nội dung này trong báo giá của chúng tôi.

3. GIÁ CẢ

3.1 Giá phải thanh toán cho Sản Phẩm bạn đặt được ghi trong báo giá của chúng tôi. Để tham khảo chọn hàng, website của chúng tôi hiển thị các giá mà thường sẽ là giá sau cùng hoặc cao hơn một chút so với giá sẽ được báo trong báo giá.

3.2 Nếu không được ghi thêm khác thì giá tham khảo hiển thị tại website của chúng tôi là giá chưa gồm các chi phí (nếu có) cho việc đóng gói, vận chuyển và giao hàng.

3.3 Nếu bạn chấp nhận báo giá sau cùng của chúng tôi, vui lòng thanh toán theo yêu cầu tại báo giá đó.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

4.1 Các hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa: Việc cung cấp hàng hóa của chúng tôi nhắm đến:

(a) Người sử dụng chuyên nghiệp và người tiêu dùng đã trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

(b) Giao hàng tại Việt Nam; và

(c) Các đơn hàng với giá trị mỗi đơn hàng ít nhất là hai triệu đồng (2.000.000 VND).

4.2 Hoàn trả, đổi hàng đã mua (tức thay đổi sau khi giao hàng xong):

(a) Bên cạnh việc đổi trả Sản Phẩm theo chính sách bảo hành áp dụng, chúng tôi chấp nhận hoàn trả Sản Phẩm (trừ các Sản Phẩm không thể hoàn trả theo danh mục tại website của chúng tôi) vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày thứ ba kể từ ngày giao Sản Phẩm thành công. Bạn không được mở bao bì mà phải gửi trả lại cho chúng tôi Sản Phẩm và tất cả các mặt hàng và tài liệu nhận được từ chúng tôi ngay khi có thể với chi phí và rủi ro thuộc về bạn. Ngoài ra, Sản Phẩm hoàn trả được bạn hoàn trả cho chúng tôi theo nguyên trạng:

chưa bị sử dụng hay làm biến đổi,

hộp, thùng chứa hay Sản Phẩm không bị hư hại vật lý,

còn trong bao bì ban đầu và chứa tất cả các phụ kiện, và

bao bì có nhãn hiệu và tem dấu còn nguyên vẹn.

(b) Thông thường bạn chịu trách nhiệm đối với việc vận chuyển và giao trả hàng lại cho chúng tôi. Tùy từng trường hợp mà Sản Phẩm có thể được hoàn trả tới văn phòng của chúng tôi hoặc kho hàng của nhà cung cấp hoặc địa điểm khác. Vui lòng gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số (08) 3961.0640 hoặc gửi email cho chúng tôi đến greco@congnghiepvietxanh.com.vn để được hướng dẫn hoặc trao đổi cách tốt nhất và ít tốn kém nhất cho việc hoàn trả được chấp nhận.

(c) Trường hợp chúng tôi chấp nhận hoàn trả Sản Phẩm đã giao, sau khi trừ phí ngân hàng cho việc chuyển khoản hoàn trả và một khoản phí không quá 20% giá trị Sản Phẩm (tối thiểu là 100.000 VND), khoản tiền chúng tôi đã nhận đối với Sản Phẩm hoàn trả sẽ được chuyển trả vào tài khoản của bạn sớm nhất có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn trả Sản Phẩm. Nếu bạn chưa trả cước phí giao trả hàng, chúng tôi có quyền giảm trừ thêm vào số tiền hoàn trả số chi phí trực tiếp phát sinh cho việc thu hồi Sản Phẩm hoàn trả.

4.4 Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng:

(a) Chúng tôi bảo đảm theo dõi tiến độ vận chuyển, giao hàng đúng hạn và luôn giữ đúng chất lượng Sản Phẩm. Nếu Sản Phẩm giao đến không phải là Sản Phẩm bạn đặt mua hoặc bị hư hỏng hay có khiếm khuyết hoặc được giao không đúng số lượng, vui lòng gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số (08) 3961.0640 hoặc gửi email cho chúng tôi đến greco@congnghiepvietxanh.com.vn ngay khi có thể để được chúng tôi khắc phục và hỗ trợ ngay lập tức.

(b) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về những mất mát, thiệt hại hay chi phí gián tiếp (bao gồm tổn thất về lợi nhuận, công việc kinh doanh hay mất thiện chí) mà bằng cách nào đó phát sinh từ các vấn đề bạn thông báo cho chúng tôi theo điểm (a) khoản 4.4 Điều 4 ở trên và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ trả cho bạn tiền đền bù ngoài việc hoàn trả cho bạn số tiền mà bạn thanh toán dư và số tiền thanh toán cho Sản Phẩm mà sau đó chúng tôi chấp nhận đổi trả theo khoản 4.2 Điều 4 ở trên.

(c) Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật về mua hàng trên trang mạng của chúng tôi.

(d) Chúng tôi sẽ dựa vào thông tin mà bạn cung cấp trong đơn đặt hàng trong việc thực hiện hợp đồng này. Vì vậy, bạn phải xác nhận tính chính xác của tất cả các thông tin mà bạn cung cấp khi đặt hàng. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ mất mát và/hoặc chậm trễ nào do bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác.

(e) Bất kể các quy định trên, không điều khoản và điều kiện nào được đặt ra với chủ đích giới hạn bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có với tư cách là người tiêu dùng theo luật Việt Nam.

5. SỰ KIỆN VƯỢT NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT

Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn khi không thể giao Sản Phẩm bạn đã đặt hoặc khi chậm giao hàng hoặc khi Sản Phẩm được giao có khiếm khuyết hay hư hại do sự kiện hoặc trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc đình công, đóng cửa và tranh chấp lao động, hỏng hệ thống hay đứt truy cập mạng, lũ lụt, cháy nổ hoặc tai nạn.

6. MẤT HIỆU LỰC

Nếu không thực hiện được bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của hợp đồng này (bao gồm các điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn), việc thực thi bất ký điều khoản hay điều kiện nào khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

7. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1 Chúng tôi thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân từ bạn hoặc bất kỳ thiết bị (bao gồm thiết bị di động) mà bạn sử dụng khi bạn: mua Sản Phẩm từ chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin theo thể thức mạng (web), cập nhật hay thêm thông tin tài khoản của bạn, tham luận cộng đồng, trò chuyện qua máy tính hay giải quyết tranh chấp, hoặc khi bạn trao đổi với chúng tôi bằng cách khác về việc bán hàng qua mạng của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để (a) thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa với bạn (bao gồm cung cấp thông tin sau bán hàng theo quyền chọn lựa của bạn), (b) ngăn ngừa các hành vi lừa đảo hay phạm pháp và, nếu bạn cho phép, (c) thông tin cho bạn về các Sản Phẩm mới, tương tự và/hoặc về dịch vụ của chúng tôi.

7.2 Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập điển hình gồm:

(a) Thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi và/hoặc yêu cầu chúng tôi báo giá;

(b) Các nội dung khác mà bạn tạo ra, hoặc các nội dung có mối liên hệ với tài khoản của bạn như thêm các mặt hàng vào giỏ hàng, thêm các mặt hàng vào Danh sách Hàng Mong muốn, tạo các bộ sưu tầm hàng và theo dõi các mục sưu tầm và bên bán khác, các lần đặt mua hàng trước của bạn.

(c) Địa chỉ để bạn nhận Sản Phẩm đã mua;

(d) Thông tin thêm mà luật pháp liên quan quy định hoặc cho phép chúng tôi thu thập và xử lý để xác thực hoặc nhận diện bạn hoặc để xác minh thông tin chúng tôi đã nhận.

7.3 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác thì trước đó bạn phải được sự cho phép rõ ràng từ người đó. Bạn phải cho họ biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân của họ theo chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân này.

7.4 Nếu như bạn chọn mục “Hạn chế Lưu giữ” sau khi bạn đăng nhập và vào mục “Thông tin Tài khoản”, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn đến khi hết giai đoạn bảo hành của Sản Phẩm sau cùng bạn mua. Nếu bạn mua Sản Phẩm không có chính sách bảo hành, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn 1 năm kể từ ngày bạn yêu cầu chúng tôi báo giá. Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để tạo thuận lợi cho việc mua hàng của bạn trong tương lai và có thể để cung cấp cho bạn thông tin sau bán hàng và thông tin về sản phẩm mới liên quan.

7.5 Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ tiết lộ trong chừng mực luật pháp quy định hoặc cơ quan, người có thẩm quyền của chính phủ có yêu cầu cung cấp. Chúng tôi chỉ cho người của chúng tôi (bao gồm các đại lý, nhà tư vấn và nhà thầu) sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết cho công việc và bảo mật.

7.6 Bằng cách bấm yêu cầu báo giá từ chúng tôi, bạn cam đoan về tính chính xác và trung thực của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và đồng thời đồng ý rõ ràng cho chúng tôi thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

7.7 Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ phụ trách cả việc thu thập và quản lý thông tin người sử dụng. Trên website chúng tôi không yêu cầu hay tích trữ bất kỳ thông tin nào về thanh toán và bạn không nên gửi thông tin thanh toán cho bất cứ hệ thống nào tự nhận là Viet Xanh manufacture.
7.8 Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay bất cứ hình thức nào can thiệp vào hệ thống hay thay đổi cấu trúc dữ liệu của website chúng tôi. Bạn cũng không được phát tán, truyền bá hay hỗ trợ bất kỳ hành động nào nhắm đến can thiệp, phá hỏng hay thâm nhập vào dữ liệu hệ thống trên website của chúng tôi. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tài khoản của bạn và tất cả các quyền liên quan cũng như trình báo cho công an trường hợp bạn vi phạm điều khoản này.

8. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Trừ trường hợp đối với công ty có quan hệ sở hữu, giám đốc, nhân viên hay người đại diện của chúng tôi, người nào không phải là một bên của hợp đồng này thì không có quyền buộc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này.

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam và tòa án có thẩm quyền liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi.

10. THỎA THUẬN TOÀN VẸN

Trừ thông tin về giá được hiển thị chưa chính thức, các điều khoản và điều kiện tại đây, chi tiết về giao hàng, thông tin liên hệ chi tiết và chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc chúng tôi bán Sản Phẩm cho bạn qua mạng. Bạn không nên xem những gì người bán hàng thay mặt chúng tôi hay bất kỳ người nào nói như một dạng thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện tại đây hay được nói theo sự ủy quyền đại diện về bản chất hay chất lượng của bất cứ Sản Phẩm nào chúng tôi chào bán. Trừ trường hợp đại diện sai để lừa gạt hay phạm pháp, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý gì đối với bất kỳ việc đại diện nào không đúng hoặc sai lạc.

11. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

11.1 Trong hợp đồng này, nếu ngữ cảnh cụ thể không nêu khác đi thì từ số ít cũng bao gồm cả số nhiều và ngược lại.

11.2 Chúng tôi có thể điều chỉnh các điều khoản và điều kiện tại đây vào bất cứ lúc nào bằng cách niêm yết điều khoản sửa đổi lên trang này. Tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được niêm yết. Chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi lớn đối với các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn này trên website và/hoặc qua email cho các khách hàng đang giao dịch.