Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw 

  • Thùng dầu đạt đến 6 lít
  • Lưu lượng bơm từ 2.1cc
  • Công suất của động cơ: 1.6kW
  • Điện: DC 12V
  • Bộ nguồn thủy lá»±c DC 12V-1.5kw