VỎ ĐẶC XE NÂNG PIO THÁI LAN

VỎ ĐẶC XE NÂNG PIO THÁI LAN Vỏ xe dùng cho xe nâng hàng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Vỏ PIO từ Thái Lan đáp ứng được hầu hết tiêu chuẩn các thị trường tiêu thụ.

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 4.00-8

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 5.00-8

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 6.00-9

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 6.00-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 6.50-10

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 7.00-12

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 7.00-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 7.50-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 8.15-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 8.25-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 250-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 300-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 7.50-16

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 9.00-20

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 10.00-20

 • Vỏ đặc xe nâng Pio11.00-20

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 12.00 20

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 8.15-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 8.25-15

 • Vỏ đặc xe nâng Pio 300-15

Messenger
Zalo
098.441.3730