VỎ HƠI XE NÂNG TOKAI THÁI LAN

Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan, là những tên gọi thân thuộc của vỏ xe nâng Tokai thái lan với những quy cách và thông số như sau :

 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 600-9
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 815-15
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 825-15
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 700-12
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 650-10
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 600-15
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 750-16
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 700-15
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 23×9-10
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 21×8-9
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 400-8
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 500-8
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 300-15
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 9.00-20
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 10.00-20
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 11.00-20
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 15×4 ½-8
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 16×6-8
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 23×9-10
 • Vỏ hơi xe nâng Tokai Thái Lan 200/50-10
Messenger
Zalo
098.441.3730